واریز کارکرد های سایت ها

سلام

تبلیغ کنندگان محترم سایت کسب درامد  پاپ اپ فری پاپ توجه کنند :

از این به بعد ما هر روز واریزی خواهیم داشت در صورت به حد نصاب رسیدن کارکردهای شما و در خواستتان در عرض دو ساعت کارکرد شما به حسابتان واریز خواهد شد. لطفا  شماره حساب بانک ملی یا بانک ملت را بدر سیستم ثبت کنید .

در واریزها مشاهده میشود بعضی ها شماره حسابها با صاحب حساب نمیخواند لطفا نام  و نام خانوادگی صاحب کارت را ثبت نمایید

موفق باشید

مدیر سایت کسب درامد پاپ اپ فری پاپ